Hela Barn på konferens om Integrativ medicin Skriv ut Skicka sidan
2012-05-15 13:41

 

halsoframjandetDen 4 maj 2012 höll Hälsofrämjandet en konferens i Stockholm om integrativ medicin. Med integrativ medicin menas en kombination av skol-, alternativ- och komplementärmedicinska metoder.

Det var många som deltog på konferensen vilket visar att det finns stort intresse i frågan.

De punkter som presenterades var bl.a.:

 

  • Vad är integrativ medicin?: Dr. Torkel Falkenberg, Docent vid Karolinska Institutet
  • Utbildning om och i Integrativ medicin. Vad händer i Sverige och internationellt?: Dr. Johanna Hök, KI
  • Får legitimerad sjukvårdspersonal i Sverige använda IM i behandlingar: Jurist Anders Axelsson, Socialstyrelsen, Leg Läkare Anders Pettersson (tidigare Forneus) samt hans jurist Ingegerd Lundberg Krook.
  • Så fungerar norsk lagstiftning för integrativ medicin. : Prof Vinjar Fönnebö, Tromsö Universitet

 

Först och främst konstaterade man att mycket har hänt i Sverige de senaste 20 åren i samband med Komplementär- och alternativmedicin (KAM) och naturläkemedel. Bl.a. finns det numera ett antal naturläkemedel i FASS och Hälsofrämjandet vill göra det möjligt för legitimerad personal att utöva KAM utan att förlora sin legitimation. Man har också uppmärksammat att det är många patienter inom den allmänna sjukvården som söker KAM också.

 

Dr Falkenberg pratade om att det måste finnas välinformerad och balanserad information för patienternas bästa och på Karolinska Institutet finns numera kurser om KAM för legitimerad personal så att de kan besvara och bemöta sina patienter på ett bra sätt när patienterna tar upp frågor om naturläkemedel.  Historiskt har forskningsanslag inte utdelats till KAM-forskning men EU har nu genom sitt 7th Framework Programme anslagit pengar till forskning inom KAM som skall ligga till grunden för framtida riktlinjer (www.cambrella.eu). Sverige har ännu inte haft några statliga forskningsanslag för KAM.

 


Dr Johanna Hök, KI berättade att de håller kurser om KAM för legitimerad personal på KI. Detta för att bättre kunna bemöta och besvara patienters frågor om KAM.

Socialstyrelsejurist Anders Alexandersson insåg att Socialstyrelsen inte är så insatt i frågor om KAM men sa att de kommer att ta till sig av det som sagts under konferensen och att de bör titta vidare på dessa frågeställningar. SoS uppdrag är att tolka lagarna (bl.a. patientsäkerhetslagen) sakligt. Det finns tyvärr inte alltid tydliga gränser för vad som är och inte är tillåtet. Beprövad erfarenhet är ett väldigt luddigt begrepp som är svårtolkat. Det kan bero på om patienten är skolmmedicinskt färdigbehandlad, om det är på patientens initiativ, det inte finns några risker och / eller KAM utövas i samband med pågående behandling.

 

Frågan om ifall svensk legitimerad personal varje dag bryter mot lagen då de använder behandlingar som inte alltid är vetenskapligt bevisad eller beprövade kom upp på konferensen. Det borde det vara EU regler som gäller i Sverige då Sverige är med i EU.

 

Enligt Anders Pettersons dom så är det gällande rätt nu att legitimerad personal får utöva KAM förutsatt att patientsäkerheten inte är hotad - och att advekat skolmedicinsk behandling också ges / getts (skolmedicinsk behandling kan ha getts men inte gett någon verkan). Gällande rätt är utan åldersgräns.

 

Prof Vinjar Fönnebö från Tromö Uni berättade att det i Norge inte finns någon lagstiftning beträffande legitimerad personal och KAM utövande. Däremot har Norska läkarförbundet etiska regler som måste följas. Detta betyder att legitimerad personal som också är utbildade i KAM kan utöva det enligt norsk lag samt läkarförbundets regler. Norge är mer självreglerande än Sverige.

 

Dessutom presenterades två projekt. Frisk i naturen (http://www.friskinaturen.org/) - som handlar om att få "frisk i naturen" på recept och ett projekt om vistelse i skog och mark vid utmattningssyndrom som också var på förslag att finnas inom sjukvården