Läkare bryter nya vägar, konferens i integrativmedicin Skriv ut Skicka sidan
2012-11-29 20:08

 

Fredagen  23/11 var jag för Hela Barns räkning i Stockholm för att bevaka en intressant konferens i integrativ medicin (skolmedicin och komplementärmedicin ihop). http://www.integrativ-medicin.se Fantastiska läkare och forskare som vågar stå upp och bryta nya vägar! :-)

 

Lite av innehållet:

- Legitimerad personal får nu använda alternativa behandlingar så länge de inte undanhåller vanlig behandling eller äventyrar patientsäkerheten. Detta tack vare en prejudicerande dom i högsta  förvaltningsdomstolen. Vid eventuell anmälan ligger bevisbördan hos Socialstyrelsen.

- Socialstyrelsen kan inte själva definiera vad "vetenskap och beprövad erfarenhet" innebär.

- Högt kolhydratintag i kombination med lite fettintag ger otvetydigt stor risk för allmänna inflammatoriska processer i kroppen, hjärt-/kärlproblem, diabetes, alzeimers, ulcerös colit mm.

- Det finns inga belägg för att en hög kolesterolnivå är farligt! Däremot finns det mycket forskningsfusk inom området.

- Statiner (medicin mot högt kolesterol) har ingen positiv effekt på hälsan. Det ger ingen minskning av hjärtinfarkter men däremot en ökning av diabetes typ 2!

- De vill att läkare skall ha en helhetssyn och en kunskap om komplementär medicin. De behöver också mer grundkunskap om fysiologi och naturlig biokemi i kroppen.

- Mer forskningspengar måste satsas på förståelse av mind/body/soul. Det leder till den nya tidens medicin, ett paradigmskifte!

Hela Barn

Det som kan påverka Hela Barns arbete, är att det ännu inte finns så många inom den legitimerade sektorn som vill/vågar/kan arbeta med KAM. Det innebär att trots den prejudicerande dom som i teorin gör det möjligt för legitimerad personal att behandla med KAM, inte finns egentlig tillgång till KAM inom den legitimerade sektorn.
Det gör i sin tur att det inte finns tillgång för KAM där för vare sig vuxen eller barn. Behörighetsutredningens beslut vad gäller ett register för KAM-terapeuter blir därför ändå viktigare.

De (flesta) jag pratade med hade ett intresse för vår fråga men det är ändå svårt att veta vad de tycker om att icke legitimerade ger behandlingar till barn. Tror att många ändå inte har så stor eller djup kunskap om alla de fina KAM-behandlingar som finns för barn.

I slutändan faller det tillbaka på ett par punkter.

INFORMATION – till både medicinsk personal och allmänhet. Vi behöver hjälp med att föra fram information om olika behandlingsformer (speciellt för barn), internationell erfarenheter mm. Allt för att avmystifiera KAM-sektorn, väcka nyfikenhet och ge kunskap.

FORSKNING – vi behöver internationellt gångbar och bra forskning som visar positiva effekter av KAM-behandling, speciellt för barn. De tipsade bland annat om http://www.cambrella.eu/home.php och http://www.integrativecare.se/.

Kan Hela Barn ta hjälp av de olika förbunden för att be dem om bra forskning inom respektive profession?

UTBILDNING – att hitta seriösa och rimliga utbildningsnivåer vad gäller behandlare av KAM. Både för legitimerad och icke legitimerade behandlare. För de icke legitimerade är kopplingen till det kommande KAM-registret viktigt. Här söker vi en dialog med initierade partners med kunskaper i frågan. Bevakning av behörighetsutredningen är också viktigt.

För Hela Barns räkning tror jag också att vi knöt flera värdefulla kontakter som jag skall följa upp.

En kort och intensiv konferens med alldeles för lite mingeltid, men med bra information för Hela Barn.Vi har också sett till att synas så att det märks att Hela Barn finns, och jobbar vidare mot målet att alla barn skall ha rätt till bästa hälsa!!

 

Leif Widebert, Osteopat DO