Forskning - Aktuella studier

I Sverige lägger man stor vikt vid vetenskaplig forskning framför allt inom det medicinska området. Tack vare noggranna studier har utvecklingen gått framåt och kunskapsområden har utvidgats och fördjupats.

Brist inom Komplementärmedicinsk forskning

Det råder i dag stor brist på svensk forskning inom CAM (komplementär- och alternativmedicin), ett område som växer sig allt starkare i såväl Sverige som övriga världen. Forskning inom detta område efterfrågas av många och Hela Barn har tagit initiativet till att utveckla, stimulera och göra det mer gynnsamt att utföra studier främst på barn inom CAM i Sverige.

Nätverk för CAM-forskning på barn

Ett av Nätverket Hela Barn i Sveriges mål är att fungera som ett nätverk för CAM forskning och upprättar kontakter med olika forskningscentra i Europa där det finns ett större forskningsunderlag på barn. Resultaten planerar vi att sprida för kännedom i Sverige för att fördjupa kunskapen och vidareutveckla studier som bidrar till bättre och mer utvecklad vård för Sveriges barn inom CAM och skolmedicin.Studie om autism och vaccin Skriv ut Skicka sidan
2011-06-19 06:02

En studie publicerad i Journal of Toxicology and Environmental Health (Toxikologi och miljömedicin tidningen) har upptäckt en relation mellan förekomsten av autism eller tal och språksvårigheter hos det antal barn som får de rekommenderade vaccinen vid 2 års ålder. Ju större antal barn som fick de rekommenderade vaccinen, desto högre var förekomsten av AUT och SLI. Resultaten antyder att även om man uteslutit kvicksilver från många vaccin så kan det finnas en länk till autism pga resterande mängder kvicksilver samt andra ämnen såsom aluminium och levande virus.
Det finns skäl att fortsätta att forska om förhållandet mellan vaccin och autism.

Läs mer...
 
Behandling med Elektro-akupunktur hos barn med Monosymptomatic Nattlig Enures (sängvätning) Skriv ut Skicka sidan
2010-08-05 19:35

 

Författare: G. Björkström, A. - L. Hellström, S. Andersson
Anknytning: Högskolan för hälsovetenskap, SE-551 11 Jönköping, Sverige

 

Abstrakt
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av en lång serie sessioner av elektro-akupunktur (EAP) vid besvär med sängvätning.

Material och metoder: Tjugofem barn (ålder 7-16 år) med monosymptomatic nattlig sängvätning vilka tidigare behandlats utan framgång ingick i studien. Medianvärdet för antalet våta nätter per vecka var 4,7 före behandling. Sängvätning, tömningsvolym, sömn och nattlig aktivitet utvärderades 3 veckor, 3 månader och 6 månader efter 20 sessioner EAP varar 8 veckor.

Resultat: Alla barn, med undantag av en, tolererar EAP behandling väl.

Vid tredje uppföljningsessionen konstaterades det att antalet torra nätter hade ökat gradvis från en median på 2,3 i pre-testet till 3,0, 4,3 och 5,0 per vecka. Vid fynden jämfört med före behandling fanns det fler torra nätter hos barnen i 65% av fallen (p 90% reduktion av antalet våta nätter) efter 6 månaders uppföljning. Enligt föräldrarna hade antalet uppvakningar minskat med ungefär 50% hos barnen.

Länk till hela forskningsartikeln

 

 
Hur jämför föräldrar till barn konsultationer med homeopater och läkare? Skriv ut Skicka sidan
2010-07-14 23:07

En kvalitativ studie.

Rise MB Steinsbekk A

Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway.

Sammanfattning>

MÅLSÄTTNING: Hur upplever och jämför föräldrar till barnpatienter konsultationer med homeopater och läkare och hur beskriver de en ideal konsultation.

METOD: En kvalitativ studie med intervjuer med föräldrar till 16 barn som hade konsulterat både homeopater och läkare.

Läs mer...
 
Varför tar föräldrar sina barn till homeopater? Skriv ut Skicka sidan
2010-06-15 12:38

En undersökande kvalitativ studie

    Aslak SteinsbekkDepartment of Public Health and General Practice, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway

    Niels Bentzen Department of Public Health and General Practice, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway
    Sarah Brien Complementary Medicine Research Unit, Primary Medical Care, University of Southampton, UK

     

Sammanfattning

Bakgrund:


I Norge har det skett en trefaldig ökning av andelen barn bland patienter som söker homeopater från 1985 till 1998. Då det inte finns någon tidigare undersökning om skälet till denna ökning var syftet med studien att klargöra varför föräldrar tar sina barn till homeopater.

Läs mer...