Varför tar föräldrar sina barn till homeopater? Skriv ut Skicka sidan
2010-06-15 12:38

En undersökande kvalitativ studie

  Aslak SteinsbekkDepartment of Public Health and General Practice, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway

  Niels Bentzen Department of Public Health and General Practice, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway
  Sarah Brien Complementary Medicine Research Unit, Primary Medical Care, University of Southampton, UK

   

Sammanfattning

Bakgrund:


I Norge har det skett en trefaldig ökning av andelen barn bland patienter som söker homeopater från 1985 till 1998. Då det inte finns någon tidigare undersökning om skälet till denna ökning var syftet med studien att klargöra varför föräldrar tar sina barn till homeopater.

Deltagare och metoder:

Denna kvalitativa studie innefattar föräldrar som tagit sina barn till en homeopat för första gången under en tremånadersperiod. De genomgick en omfattande intervju med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av tematiska analysmetoder som bygger på tekniker från grounded theory.

Resultat:

I studien intervjuades 9 föräldrar. Föräldrarna hade konsulterat en läkare för att klargöra hur allvarligt deras barns hälsotillstånd var och sökte behandling hos en homeopat om symtomen inte var allvarliga.

Personliga rekommendationer eller personlig erfarenhet av homeopati var en huvudsaklig anledning till att de sökte behandling hos en homeopat.

Skälen till att de sökte alternativ eller snarare komplement till konventionell medicin var:

 • De ville inte ge sitt barn allopatiska mediciner.

 • De ville hitta ett alternativ till deras barns medicinering med allopatiska läkemedel.<

 • De hade upphört med allopatiska läkemedel p.g.a. biverkningar.

 • Att få behandling i väntan på att ett problem skulle bedömas.

 

Slutsats: Föräldrarna tog sina barn till en homeopat på grund av sin erfarenhet med sjukvården eller den behandling deras barn fått. Val av homeopatisk behandling grundades på rekommendationer från andra eller av egna erfarenheter.

Klicka här för att ta del av hela studien