Hur jämför föräldrar till barn konsultationer med homeopater och läkare? Skriv ut Skicka sidan
2010-07-14 23:07

En kvalitativ studie.

Rise MB Steinsbekk A

Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway.

Sammanfattning>

MÅLSÄTTNING: Hur upplever och jämför föräldrar till barnpatienter konsultationer med homeopater och läkare och hur beskriver de en ideal konsultation.

METOD: En kvalitativ studie med intervjuer med föräldrar till 16 barn som hade konsulterat både homeopater och läkare.

RESULTAT: När föräldrarna jämförde konsultationerna hos läkarna och homeopaterna upplevde de att det i de homeopatiska konsultationerna fanns en större helhetssyn, vilket också beskrevs som en kärnpunkt i en ideal konsultation. I detta förhållningssätt ingick en ingående utfrågning, längre konsultationer, större interaktion med barnet och att man sökte efter den underliggande orsaken.

SAMMANFATTNING: Föräldrarna i den här studien upplevde att den homeopatiska konsultationen hade ett helhetsperspektiv medan konsultationerna med de flesta läkare fokuserade på symptomen. Den homeopatiska konsultationen ansågs vara mer i linje med vad föräldrarna uppfattade som en ideal konsultation för sina barn jämfört med konsultationerna med läkarna.

PRAKTISKA SLUTSATSER: Behandlingsfilosofi och målet med konsultationen spelar troligen en större roll än de tekniska aspekterna när det gäller att bestämma formen och innehållet i en konsultation. Kommunikationsträning skulle kunna bli bättre genom att man inkluderade diskussioner om hur behandlarens behandlingsfilosofi påverkar konsultationsbeteendet.

 

Kllicka här för att ta del av hela studien