Behandling med Elektro-akupunktur hos barn med Monosymptomatic Nattlig Enures (sängvätning) Skriv ut Skicka sidan
2010-08-05 19:35

 

Författare: G. Björkström, A. - L. Hellström, S. Andersson
Anknytning: Högskolan för hälsovetenskap, SE-551 11 Jönköping, Sverige

 

Abstrakt
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av en lång serie sessioner av elektro-akupunktur (EAP) vid besvär med sängvätning.

Material och metoder: Tjugofem barn (ålder 7-16 år) med monosymptomatic nattlig sängvätning vilka tidigare behandlats utan framgång ingick i studien. Medianvärdet för antalet våta nätter per vecka var 4,7 före behandling. Sängvätning, tömningsvolym, sömn och nattlig aktivitet utvärderades 3 veckor, 3 månader och 6 månader efter 20 sessioner EAP varar 8 veckor.

Resultat: Alla barn, med undantag av en, tolererar EAP behandling väl.

Vid tredje uppföljningsessionen konstaterades det att antalet torra nätter hade ökat gradvis från en median på 2,3 i pre-testet till 3,0, 4,3 och 5,0 per vecka. Vid fynden jämfört med före behandling fanns det fler torra nätter hos barnen i 65% av fallen (p 90% reduktion av antalet våta nätter) efter 6 månaders uppföljning. Enligt föräldrarna hade antalet uppvakningar minskat med ungefär 50% hos barnen.

Länk till hela forskningsartikeln