Studie om autism och vaccin Skriv ut Skicka sidan
2011-06-19 06:02

En studie publicerad i Journal of Toxicology and Environmental Health (Toxikologi och miljömedicin tidningen) har upptäckt en relation mellan förekomsten av autism eller tal och språksvårigheter hos det antal barn som får de rekommenderade vaccinen vid 2 års ålder. Ju större antal barn som fick de rekommenderade vaccinen, desto högre var förekomsten av AUT och SLI. Resultaten antyder att även om man uteslutit kvicksilver från många vaccin så kan det finnas en länk till autism pga resterande mängder kvicksilver samt andra ämnen såsom aluminium och levande virus.
Det finns skäl att fortsätta att forska om förhållandet mellan vaccin och autism.

 

Ett positivt samband mellan förekomst av autism och antalet vaccinerade barn i den amerikanska befolkningen

Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A: Current Issues / Toxikologi och miljömedicin tidningen, Del A, nuvarande utgåvor

Volym 74, Utgåva 14, 2011, Sid 903 - 916

Författare: Gayle DeLong

DOI: 10.1080/15287394.2011.573736

Utdrag: Anledningen till att antalet fall av autism ökade snabbt i Förenta Staterna i början på 1990 talet är ett mysterium.  Även om individer förmodligen har genetiska anlag för att utveckla autism så misstänker forskare en eller flera miljömässiga utlösare.  

En av anledningarna kan vara det stora antal vaccin små barn får. Genom att analysera tillbakagång och kontrollera familjers inkomst och etniska bakgrund kunde man fastslå sambandet mellan antalet barn som fått de rekommenderade vaccinen vid 2 års ålder och förekomsten av autism (AUT) och tal eller språksvårigheter (SLI) i varje amerikansk delstat från 2001 och 2007.

Ett positivt och anmärkningsvärt samband upptäcktes: Ju högre antal barn som fått rekommenderade vaccin, desto oftare förekom AUT och SLI. 1% fler vaccinationer förenad med 680 fler barn med AUT eller SLI. Varken föräldrars beteende eller tillgång till vård påverkade resultaten då vaccinationsproportionerna inte var anmärkningsvärt (statistiskt) relaterade till något annat funktionshinder eller antalet barnläkare i en amerikansk delstat. Resultaten antyder att även om man uteslutit kvicksilver från många vaccin så kan det finnas en länk till autism pga resterande mängder kvicksilver samt andra ämnen såsom aluminium och levande virus.  Det finns skäl att fortsätta att forska om förhållandet mellan vaccin och autism.

Länk till artikeln:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535